Sverige rustar upp järnvägen

Under många år, ja faktiskt årtionden, har Sveriges järnvägar varit i mycket dåligt skick. Inställda och försenade tåg av alla olika typer av anledningar är något de flesta svenskar har fått tampats med under årens lopp. Ilska och frustration har varit uppenbart de flesta högtider när inställda tåg har gjort att resenärer har blivit strandsatta på olika orter istället för att få fira jul eller påsk med sina nära och kära. Sj har varit föremål för mycket hat och hot genom åren men nu har man alltså valt att ta i med hårdhandskarna för att rusta upp den svenska järnvägen från norr till söder.

En ny järnväg tar form

För att rusta upp järnvägen och bygga nytt, renovera och allt det andra som krävs för att få en bättre infrastruktur, har man givetvis många olika entreprenadmaskiner som ska användas till olika ändamål. Under 2022 och under en stor del av 2023 har och kommer den statliga järnvägen att ta ny form. Detta innebär att en rad entreprenadmaskiner kommer ställa sig på tvären på spåren och orsaka andra typer av rutter för resenärer. Tillfälligt naturligtvis. Det är inte bara järnvägen och marken runt omkring som får besök av ingenjörer och entreprenadmaskiner. Hela järnvägen ska genomgå en digitalisering och ett helt nytt signalsystem. Som vi säkert har varit med om många gånger redan, har tågen blivit föremål för otaliga förseningar på grund av signalfel och andra tekniska orsaker som gjort livet surt för resenärerna och tågpersonal.

Slut med lappning och lagning

Hitintills har den svenska järnvägen blivit lappad och lagad istället för utbytt. Och detta har skapat många debatter i landet. Och som vi vet är lappning och lagning inte tillräckligt efter ett antal försök. Men under det kommande året ska alltså järnvägen få helt nya delar istället för att bli reparerade och gå sönder inom kort på nytt.

Utbyggnad främjar mer kollektivtrafik även på mindre orter

Något som många svenskar hittills har reagerat på är hur livlös den svenska landsbygden blivit under årens lopp. Inga bussar, inga tåg! Men nu är det slut med det. Allteftersom har man nämligen märkt att allt fler människor väljer att lämna storstadens stress för ett liv på landet. Det medför också högre efterfrågan på kommunikationsmedel. Då miljöaspekten också står i fokus så bedyrar många att man helst inte ska ta bilen. Men om det varken finns tåg eller bussar – vad göra?

Även detta har man uppmärksammat på regeringsnivå. Nu bygger man därför ut järnvägen så att tågen ska kunna komma in mot mindre orter också. Det betyder många markarbeten med entreprenadmaskiner för att bygga ut och rusta upp. Bland annat blir enkelspår dubbelspår och det kommer också finnas mer plats för transporttåg att ta sig fram. Detta eftersom man veta att tåg är ett miljövänligt sätt att komma fram. Det blir enklare för folk att pendla in till storstäderna från småorter och även för folk som vill bosätta sig på landsbygden blir kommunikationen enklare.

Så den nya tidens järnväg i Sverige kommer förmodligen inte kantas lika ofta av förseningar, inställda tåg och frustration! Hoppas vi.