Tåg och historia  


Om man börjar med att tala om vilka olika typer av tåg det finns är det vanligen tre olika sorter man syftar på. Det första är persontåg och är den typen av tåg som enbart är till för att frakta och transportera passagerare till olika platser. Därefter photo-1459594148148-2b53b11a7273har vi arbetståget som är till för att kontrollera järnvägar eller användas vid eventuella underhåll av järnvägen eller rälsen. Sist brukar man prata om godståget, vilket är ett tåg avsett för att transportera olika gods eller varor och används inte för passagerare.

Nuförtiden är det inte lika vanligt som det var förr att passagerare färdas i tåg med lok och vagn. Denna typ av tåg är mest förekommande för gods eller varor och persontågen har i dessa dagar blivit mer och mer motorvagnståg.

Det finns mängder av olika underkategorier av tåg, men dessa tre huvudkategorier är det vanligaste sättet att benämna de olika typer av tåg som finns.

Godståget är längre och betydligt tyngre än vad persontåget brukar vara. Godståget är ofta till för att frakta containrar eller kol och behöver därför vara mycket stabila för att klara av vikten. I Sverige används godståg fortfarande väldigt flitigt och mellan år 1993 och 2004 har godstågen lyckats stå för hela 24 procent av allt långväga transportarbete som utförts i Sverige.

photo-1477902317572-84aaabba0d66När man pratar om arbetartåg är det oftast en blandning mellan ett motorvagnståg och ett godståg, alltså ett lok med vagnar. Arbetartåget är till för att användas vid järnvägsarbete eller annan typ av underhåll och är ett mycket smidigt sätt för arbetarna att kunna frakta räls eller sliprar. Att kunna använda sig av ett tåg som kan färdas på samma, eller bredvidliggande räls underlättar transporten av materialet istället för att använda sig av en bil som sällan kan komma lika nära den planerade underhållsplatsen.

Tåg har sedan väldigt långt tillbaka i tiden varit ett mycket bra sätt för människor att kunna förflytta sig själva eller varor mycket längre sträckor än vad spårvagnar eller andra färdmedel kunde erbjuda. Nuförtiden är det många som väljer tåg som ett mer miljövänligt alternativ till flygplanet, när man enbart ska röra sig inom landet.